Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.2.4  Opgørelse af over/underskud.