Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.4  Undtagelse metode 2: Den finansielle sektor LAL § 4, stk. 2, nr. 1

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.4.5.1  Er de finansielle aktiviteter virksomhedens hovedaktivitet?

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.4.5.1 Er de finansielle aktiviteter virksomhedens hovedaktivitet?

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.4.5.1  Er de finansielle aktiviteter virksomhedens hovedaktivitet?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter