Virksomheder, der udbetaler indkomst omfattet af AMFL § 8, stk. 1, litra d, som har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet, skal i medfør af AMFL § 11, stk. 6 opgøre bidragsgrundlag og indeholde AM-bidrag og SP-bidrag heraf, jf. ATP-lovens § 17 f. Også udbetalinger til efterlevende efter tidligere ansatte er omfattet af bidragsgrundlaget.

Bidragsgrundlaget er bruttovederlaget, herunder ydelser i form af A-skattepligtige personalegoder, jf. AMFL § 8, stk. 1, litra b. Den udbetalende virksomhed skal indeholde AM-bidrag og SP-bidrag i forbindelse med udbetalingen, dvs. samtidig med indeholdelse af A-skat. Indeholdelse sker med den sats, der er gældende på det tidspunkt, hvor beløbet indgår i skattegrundlaget, jf. AMFL § 8, stk. 2.

Om oplysningspligt for arbejdsgivere, hvervgivere og pensionsinstitutter mv., se afsnit I.