Udenlandske virksomheder, der har etableret fast driftssted her i landet, skal udbetale løn gennem en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet, jf. KSL § 46, stk. 4. I denne situation skal den befuldmægtigede indeholde både A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag.

Andre udenlandske arbejdsgivere kan også vælge at udbetale løn gennem en befuldmægtiget, jf. KSL § 46, stk. 5. Den befuldmægtigede skal fra og med den 2. juli 2004 ikke  som hidtil kun indeholde A-skat men også AM-bidrag og SP-bidrag, jf. bek. nr. 136 af 17. februar 2005 om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsbidrag. Om midlertidig suspension af opkrævning af SP-bidrag se afsnit A.3.1

Se også SKM2006.394.SKAT.

Om udenlandsk virksomhed iøvrigt, se afsnit C.

I de tilfælde, hvor en udenlandsk virksomhed stiller arbejdskraft til rådighed for at udføre arbejde her i landet (arbejdsudleje), er det hvervgiveren (den, for hvis regning arbejdet udføres), der er indeholdelsespligtig, jf. KSL § 46, stk. 1.

Om arbejdsudleje se afsnit C.1.1.2 og afsnit G.8.