Ved midlertidige arbejdsforhold, der formidles af et vikarbureau, anses bureauet i almindelighed for at være indeholdelsespligtigt, hvis det er bureauet, der aflønner vikaren og udsender vikaren til forskellige kunder, som betaler for arbejdsydelsen til bureauet.

Aflønnes vikaren direkte af den midlertidige arbejdsgiver, antages denne for indeholdelsespligtig, uanset om vikaren skal betale en provision til bureauet.

Ved vurdering af, om der foreligger tjenesteforhold, lægges der tillige vægt på, hvorledes spørgsmål om ferie, ATP, arbejdsløshedsforsikring, sygedagpenge mv. er reguleret. Se i øvrigt afsnit B.1.1.1.

Om arbejdsudleje, se afsnit C.1.3