Lønindkomst1 - udenlandsk lønmodtager arbejder i Danmark (bopæl i udlandet)

Opholdets varighed i Danmark (arbejdslandet)

Vederlaget fra en dansk arbejdsgiver, dvs:

 • arbejdsgiver med hjemting2 i Danmark
 • udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted3 i Danmark

Vederlaget fra en udenlandsk arbejdsgiver, dvs:

 • udenlandsk arbejdsgiver uden hjemting2 i Danmark
 • udenlandsk arbejdsgiver uden fast driftssted3 i Danmark

Højst 183 dage indenfor et kalenderår, evt. en 12-måneders periode4

A-skat5

AM-bidrag6

Ingen skattepligt eller AM-bidragspligt7

Mere end 183 dage indenfor et kalenderår, evt. en 12-måneders periode4

A-skat5, AM-bidrag6

Ingen skattepligt eller AM-bidragspligt7

A-skat og AM-bidrag når løn via frivillig befuldmægtiget8

Andre tilfælde ingen A-skat og AM-bidrag9

Noter:

 1. Skemaet gælder kun almindelige lønmodtagere. For andre grupper se afsnit C.1.2 - 11. For udenlandske lønmodtagere, der arbejder i Danmark for en udenlandsk bygge- og anlægsvirksomhed se afsnit C.1.1.2.
 2. Se nærmere i afsnit C.1.
 3. Se nærmere i afsnit C.1.
 4. Se nærmere i den konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomst, artikel 15.
 5. KSL § 46, stk. 1, jf. § 43. For udenlandsk virksomhed med fast driftssted eller frivillig befuldmægtiget her § 46, stk. 4 og 5. Udgangspunktet vil være, at der skal indeholdes A-skat fra 1. dag. I enkelte DBO´er dog bestemt, at skat tilkommer den stat, hvor lønmodtageren er hjemmehørende. I disse tilfælde opnås trækfritagelse.
 6. AMBL § 1 og KSL § 49B, stk. 1. Hvis der kan gives trækfritagelse for skat jf. ovennævnte under 5, kan der også gives trækfritagelse for AM-bidrag. 
 7. KSL § 2, stk. 8, nr. 2. Ved ophold i Danmark i mindst 6 måneder uden anden afbrydelsen end kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, bliver lønmodtageren dog fuldt skattepligtig i medfør af KSL § 1, stk. 1, nr. 2.
 8. KSL § 46, stk. 5 og KSL § 49B, stk. 1. Er lønmodtageren ikke skattepligtig til Danmark kan den befuldmægtigede fritages for indeholdelse af skat m.v.
 9. Der skal ikke indeholdes A-skat og AM-bidrag, jf. KSL § 44 b, § 46, stk. 5 og § 49B, stk. 1 modsætningsvis