Hvervgiveren (den danske virksomhed) skal angive og indbetale arbejdsudlejeskat, AM-bidrag og SP-bidrag vedrørende arbejdsudleje, se afsnit C.1.1.2, til

Skattecenter Esbjerg

Postboks 501 

6700  Esbjerg

Jyske Bank konto nr. 8109 101422-5

Hvervgiveren skal ikke bruge de sædvanlige angivelser til A-skat og bidrag ved angivelse og betaling af arbejdsudlejeskat mv. Betaling skal i stedet ske ved indbetaling på ovennævnte konto eller ved check, mens angivelsen skal ske ved at indsende en fortegnelse over de lejede personer.

Fortegnelsen skal indeholde oplysning om

  • hvervgiverens CVR/SE-nummer,
  • navn og fødselsdag for hver lejet person,
  • perioden som A-skatten, AM-bidraget og SP-bidraget vedrører,
  • størrelsen af den indeholdte arbejdsudlejeskat, det indeholdte AM-bidrag og SP-bidrag, samt
  • udbetalingstidspunktet.

Vedrører skatten indkomst ved arbejdsudleje, som den arbejdsudlejedes eget selskab har modtaget, skal der tillige gives oplysning om selskabets navn og adresse.

Hvervgiveren skal ikke indsende oplysningssedler for arbejdsudlejede personer.