Der skal løbende opkræves en særlig pensionsopsparing til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ordningen er nærmere beskrevet i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP-loven), § 17 f-k, lovbek. nr. 689 af 20. august 2002. 

Ved lov nr. 308 af 4. maj 2004 og lov nr. 1059 9. november 2005 om ændring af ATP-loven (Midlertidig suspension af bidraget til Særlig Pensionsopsparing) er opkrævningen af den særlige pensionsopsparing på 1 pct. suspenderet for 2004 og 2005 samt for 2006 og 2007.