Mineralvand
§ 2, stk. 1
Afgiften af mineralvand mv. er Ny tekst start91 øreNy tekst slut pr. liter.

Læskedrikkoncentrat
§ 2, stk. 1
Afgiften af læskedrikkoncentrat er Ny tekst start91 øreNy tekst slut pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af varen, beregnet på grundlag af de oplysninger, der er angivet på pakningen.

Emballageafgift
Emballager under 20 liter til mineralvand og læskedrikkoncentrater er afgiftspligtig efter emballageafgiftsloven, se G.1.

Afgiftslettelse
§ 2, stk. 2
Mineralvandsfabrikker med en årlig udlevering (produktion) af afgiftspligtig kulsyreholdigt mineralvand på flaske på under 10 mio. liter kan få afgiftslettelse. Tilsvarende gælder for indført kulsyreholdigt mineralvand, der er fremstillet af mineralvandsfabrikker i et andet EU-land. De nærmere regler fremgår af B.4.9.

Tidligere afgiftssatser
Afgiften af mineralvand har tidligere udgjort:

Ny tekst start01.10.2003-07.01.2007: 1,15 kr. pr. literNy tekst slut

01.01.2001-30.09.2003: 1,65 kr. pr. liter

01.01.1998-31.12.2000: 1,00 kr. pr. liter