Den 1. januar 2012 trådte en ny lovgivning på spilleområdet i kraft. Det har bevirket, at vejledning om alle afgifter af spil er skrevet om og findes i den juridiske vejlednings afsnit E.A.9.

Indholdet i afsnit I.5 findes hovedsagelig i afsnit E.A.9.2 og E.A.9.3.