Som anført under F.6.10.2 ydes der afgiftsgodtgørelse for motorbrændstof, der anvendes ved momspligtige aktiviteter indenfor landbrug mv., jf. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3. 1. og 2. punktum, og naturgasafgiftslovens § 10, stk. 3, 1. og 2. punktum.

Se nærmere om reglerne under F.6.10.3, F.6.10.4., F.6.10.5., F.6.10.6, F.6.10.7. Der henvises endvidere til afsnittet om maskinstationer under F.1 Bilag 2.

Se nærmere under F.6.10.3, F.6.10.4, F.6.10.5.

Se nærmere under F.6.10.3, F.6.10.4 og F.6.10.5.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter