Der gælder særlige regnskabsregler for visse virksomheder, der benytter olie og gas som motorbrændstof.

Omfattet er virksomheder, der både anvender farvede olieprodukter som motorbrændstof i køretøjer med videre til formål, der berettiger til godtgørelse efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, og til formål, der ikke giver adgang til godtgørelse (bortset fra forbrug i registrerede køretøjer).

Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 1406 af 4. december 2010, der er udstedt i medfør af mineralolieafgiftsloven.

I det nugældende regelsæt for motorbrændstof er der tale om følgende typer af regnskaber:

  • Omsætningsfordeling, jf. bekendtgørelsens § 2
  • Forbrugsregnskab, jf. bekendtgørelsens § 2
  • Beholdningsregnskab, som kun er aktuelt for virksomheder med egen beholdning, jf. bekendtgørelsens § 3.