Aftalevirksomheder registreret efter el- og CO2-afgiftsloven 

Virksomheder, der har en aftale med Energistyrelsen om tilskud til energispareafgift på el, skal angive tilskud til energispareafgift af el på en særskilt linje samme sted, som virksomheden angiver elafgiften i Tast Selv Erhverv.

Virksomheder, der ikke angiver elafgift via Tast Selv Erhverv, skal angive tilskud til energispareafgift på angivelse 23.011 - "Energiafgift og energispareafgift af el" på et særskilt felt på blanketten.

Sådanne virksomheder skal dermed ikke benytte blanket 24.001 til anmodning om udbetaling af tilskuddet.