§ 6, stk. 1Registrerede virksomheder kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage følgende:

  1. energiprodukter, der leveres til en anden virksomhed, der registreret efter mineralolieafgiftsloven, kulafgiftsloven, elafgiftsloven eller naturgasafgiftsloven for fremstilling, oplægning og afsætning mv. af samme energiprodukt.
  2. energiprodukter, der leveres til udlandet,
  3. energiprodukter, der er fritaget for afgift efter § 7.

Reglerne vedrørende punkt 1 og 2 fremgår af E.A.1.7.

§ 6, stk. 2
Registrerede virksomheder, der opgør den afgiftspligtige mængde olie eller gas efter forbrugsmetoden, jf. mineralolieafgiftsloven, se F.1.3.2, kan yderligere fradrage den mængde olie eller gas, der er gået tabt ved brand, lækage e.l.