§ 8, stk. 1
Oplagshavere kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde foretage fradrag for følgende:
  1. varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver,
  2. varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,
  3. varer, der udføres til steder uden for EU,
  4. varer, der er fritaget for afgift efter § 9, se F.1.5, og
  5. varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, lækage e.l.

Reglerne for punkterne 1, 2, 3 og 5 fremgår af E.A.1.6. For så vidt angår punkt 2 fremgår reglerne for brug af ledsagedokument af E.A.1.6.

Udførsel § 34
Ifølge lovens § 34 sidestilles med steder uden for EU med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn. Østre Landsret fandt ved dom af 9. november 2001, at mineralolier leveret med henblik på forbrug i Københavns Frihavn ikke befinder sig under en suspensionsordning, og således ikke er fritaget for mineralolieafgift, jf. SKM2001.655.ØLR. Forbrug af mineralolier i Københavns Frihavn er dermed ligestillet med almindeligt forbrug af mineralolier her i landet. Dommen var en stadfæstelse af Landsskatterettens kendelse af af 22. december 1999.