§ 4, stk. 2
Virksomheder, der køber afgiftspligtige varer i andre EU-lande, kan anmelde sig til registrering hos Erhversv- og Selskabsstyrelsen som varemodtagere.

§ 4, stk. 1
Virksomheder og institutioner mv., der ikke er autoriseret som oplagshaver eller varemodtager skal inden vareafsendelsen fra udlandet registreres som midlertidigt registreret varemodtager. Varetransporten skal ligeledes anmeldes og afgiften betales, inden vareafsendelsen fra udlandet, se i øvrigt E.A.1.4.1 og E.A.1.6.

§ 4, stk. 2
Registrerede varemodtagere er berettiget til at få tilført afgiftspligtige varer under suspension af afgiften uden forhåndsanmeldelse til SKAT fra andre EU-lande.

§ 13, stk. 2
Virksomheder, der køber afgiftspligtige varer i lande uden for EU, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som varemodtagere.

Registrerede varemodtagere kan hverken oplægge eller afsende varer, uden at afgiften er betalt.