Varemodtager skal efter udløbet af hver afgiftsperiode opgøre den afgiftspligtige mængde eller værdi af afgiftspligtige varer eller ydelser, som virksomheden har modtaget fra udlandet i perioden.

Varemodtagere kan i modsætning til oplagshavere ikke tage fradrag i den afgiftspligtige mængde eller værdi. Varemodtagere kan i stedet for benytte mulighederne for godtgørelse, se A.8.2.

Opgørelsen foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab, se A.10.