Ny tekst start
Ny tekst startRegistrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i afgiftsperioden.Ny tekst slut

Ny tekst start
Ny tekst startI den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 14 a, stk. 3, fradragesNy tekst slut

  • Ny tekst startvarer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 14 a, stk. 4,Ny tekst slut
  • Ny tekst startvarer, der leveres til udlandet,Ny tekst slut
  • Ny tekst startvarer, der hos virksomheden er blevet uanvendelig samt varer, der hos virksomheden eller under transport fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, ogNy tekst slut
  • Ny tekst startvarer, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusiv afgiften.Ny tekst slut

§ 15
Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned, se iøvrigt A.7.

Se Landsskatteretskendelse af 31. oktober 2000, offentliggjort i SKM2001.31.LSR om en importør af kaffe, der skulle svare afgift af kaffen efter satsen for brændt kaffe, som var det produkt, der videresolgtes.

Afgiftsfri udleveringer
§ 24
Registrerede oplagshavere kan fradrage varerne i regnskabet efter reglerne i A.7.1.2.

Herudover kan varerne leveres ubeskattet som nødvendigt udstyr til brug i skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer. Vedr. dokumentation for leverancen, se A.7.1.2.3.