Indførsel
§ 19, stk. 2-4
Virksomheder, der indfører råstofafgiftspligtige varer fra udlandet, herunder fra EU-lande, har pligt til at anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som varemodtager, se A.5.3.

Ved anmeldelse til registrering som varemodtager bruges en blanket nr. 29.025, der kan fås elektronisk, eller hos told- og skatteforvaltningen.

Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. Y-914A, som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

De nærmere regler om opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.2, om regnskabsbestemmelser, se A.10.1.2, og om angivelse og afregning af afgift, se A.11.

Ny tekst start
Ny tekst startVirksomheder skal kun lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen, indgive anmeldelse og betale afgift af de indførte eller modtagne varer, hvis virksomhedens omsætning af afgiftspligtige varer eksklusiv afgifter overstiger 10.000 kr. årligt.Ny tekst slut

§ 20, stk. 1, nr. 1
Virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven som fremstillingsvirksomhed, kan indføre råstofafgiftspligtige varer uden afgift. Varerne skal tilskrives virksomhedens afgiftsregnskab.