Det indskydende selskabs indbetalte ordinære acontoskatterater og frivillige indbetalinger efter SEL § 29 A, fra og med datoen for tilførslen af aktiver og til og med den dag, hvor tilførslen af aktiver er vedtaget i det indskydende selskab, kan efter anmodning til den lokale told- og skatteforvaltning henføres til det indskydende selskab, når indbetalingerne vedrører det sidste år forud for tilførslen af aktiver. Fordelingen kan ske i forhold til beløbsstørrelsen af de tilførte aktiver.

Det indskydende selskabs indbetalte ordinære acontoskatterater og frivillige indbetalinger efter SEL § 29 A fra og med datoen for tilførslen af aktiver og den dag, hvor tilførslen af aktiver er vedtaget i det indskydende selskab, kan omfordeles efter anmodning til den lokale told- og skatteforvaltning. Fordelingen mellem det indskydende selskab og det modtagende selskab kan ske i forhold til størrelsen af de tilførte aktiver.