xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit  C.D.11.1.1 om armslængdeprincippet i LL § 2 og afsnit C.D.11.8 om sekundære justeringer og betalingskorrektioner.x