xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.1.1 om opgørelse af skattepligtig indkomst.x