xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.1.2 om indkomstår.xx

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.1.1 om opgørelse af skattepligtig indkomst.x

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.2 om afgrænsning af selskabsindkomst overfor fysiske personers indkomst.x 

 

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.3.1 om overkurs ved aktieudstedelse.x

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.6 om rekonstruktion af selskaber.x

 

 xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.6 om rekonstruktion af selskaber.x

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.B. om kapitalgevinstbeskatning.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.B. om kapitalgevinstbeskatning.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.B. om kapitalgevinstbeskatning.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.B. om kapitalgevinstbeskatning.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.B. om kapitalgevinstbeskatning.

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.5.2 om underskudsbegrænsning.x

 

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.5.2.1 om underskudsbegrænsning ved gældseftergivelse, gældskonvertering og rekonstruktion - LL § 15, stk. 2 - 5.x 

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.5.2.1 om underskudsbegrænsning ved gældseftergivelse, gældskonvertering og rekonstruktion - LL § 15, stk. 2 - 5.x 

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.5.2.1 om underskudsbegrænsning ved gældseftergivelse, gældskonvertering og rekonstruktion - LL § 15, stk. 2 - 5.x 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.5.2.1 om underskudsbegrænsning ved gældseftergivelse, gældskonvertering og rekonstruktion - LL § 15, stk. 2 - 5.x 

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.5.2.2 om om underskudsbegrænsning ved væsentlig skift i selskabers ejerkreds - LL § 15, stk. 7 - 10.x 

 

xAfsnittet er udgået.x

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.3.2 om skattefri udbytteindtægter - herunder udbytte af egne aktier.x

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.3.3 om værnsregler ved udenlandsk indkomst, afsnit  C.D.2.3.3.1 om dobbelt dip - general fradragsbegrænsningsregel, afsnit C.D.2.3.3.2 om dobbelt dip - finansiel leasing og afsnit C.D.2.4.4.5 om hybride finansieringsinstrumenter - SEL § 2 B.x

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.3.3.3 om bundne fradrag - LL § 5 I.x

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.3 om faste driftssteder og ejendomme i udlandet og afsnit C.D.2.3.1 om territorialprincippet - SEL § 8, stk. 2.x 

 xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.8 om særlige selskaber mv.x

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.8.1 om banker. x

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.8.2 om forsikringsselskaber.x

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.H.2.3.2.4 om aktieselskaber med videre - afsmitning.x

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.8.3 om realkreditinstitutter, afsnit  C.B.1.3.5 om om realkreditinstitutter mv - KGL § 10, afsnit C.B.1.7.14 om realkreditinstitutters mv. opgørelse af gevinst og tab på fordringerog gæld.x