I stedet for fradrag for udokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 - 4, jf. afsnit A.F.1.1.1.1, kan der foretages fradrag ved indkomstopgørelsen efter LL § 9 A, stk. 7 og 9, 2. pkt., for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter af den nævnte art.

Betingelser for fradrag efter LL § 9 A, stk. 7 og 9, 2. pkt., for dokumenterede rejseudgifterDe fælles fradragsbetingelser, der er nævnt i afsnit A.F.1.1.1 om rejse, ikke dækkede rejseudgifter og persongrupper, gælder også for fradrag for dokumenterede rejseudgifter efter LL § 9 A, stk. 7 og 9, 2. pkt. Bemærk, at værnepligtige og lignende kun kan fradrage dokumenterede rejseudgifter, jf. LL § 9 A, stk. 11, 2. pkt. Bemærk endvidere, at de persongrupper i LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, som hverken kan anvende logisatsen til godtgørelse eller fradrag, i stedet kan foretage fradrag med de dokumenterede, faktiske logiudgifter på en rejse.

Persongrupper, som kan foretage fradrag efter LL § 9 A, stk. 7 og 9, 2. pkt., for dokumenterede rejseudgifterFølgende persongrupper kan foretage fradrag for dokumenterede rejseudgifter, hvis de ovenfor nævnte fælles betingelser om rejse og ikke dækkede rejseudgifter er opfyldt, jf. afsnit A.F.1.1.1:

  • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, sammenholdt med stk. 1, med undtagelse af de personer, der er nævnt i LL § 9 A, stk. 11, 1. og 3. pkt.
  • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommisioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.
  • Forskere, der modtager tilskudsbevillinger, jf. LL § 9 A , stk. 10.

Fradrag for logiudgifter eller afskrivning på driftsmidler anvendt til logiHvis en person overnatter på rejsen f.eks. i sin egen campingvogn og derfor ikke kan fremvise dokumentation for logiudgiften, kan den pågældende i stedet for fradrag for disse udgifter med logisatsen foretage skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens regler på campingvogn eller andre driftsmidler, der anvendes i forbindelse med logiet. Se LV Erhvervsdrivende, afsnit E.C. om skattemæssige afskrivninger.

Fradrag for kostudgifterSåfremt personer, som er omfattet af ovennævnte persongrupper, er berettiget til fradrag for dokumenterede, faktiske udgifter til kost på en rejse, skal disse udgifter ikke reduceres med værdien af et sparet hjemmeforbrug, jf. LL § 9 A, stk. 7, 2. pkt., og stk. 9, 2. pkt.

Fradragsbegrænsninger, kun for lønmodtagereBegrænsningerne i LL § 9, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., af lønmodtageres fradrag for rejseudgifter efter bestemmelsen i LL § 9 A, stk. 7, jf. sidst i afsnit A.F.1.1.1, gælder også ved lønmodtageres fradrag for dokumenterede rejseudgifter efter samme bestemmelse.

Fradrag, hvis der er udbetalt hel eller delvis godtgørelseHvis der er udbetalt en skattefri rejsegodtgørelse, men de dokumenterede, afholdte rejseudgifter vedrørende denne rejse overstiger godtgørelsesbeløbet, kan der - såfremt ovennævnte, fælles betingelser er opfyldt - foretages fradrag for differencen mellem samtlige, afholdte og dokumenterede rejseudgifter og den modtagne rejsegodtgørelse, hvad enten den er udbetalt med de fulde satser eller med lavere beløb.

Fradrag, hvis en del af rejseudgifterne er dækket som udlæg efter regningEr kun en del af rejseudgifterne dækket som udlæg efter regning, kan der foretages fradrag for de øvrige dokumenterede rejseudgifter, der ikke er dækket efter regning, såfremt de tidligere nævnte fælles betingelser om rejse, rejseudgifter og persongrupper er opfyldt, jf. A.F.1.1.1.

I den situation, hvor kun en del af rejseudgifterne til kost og småfornødenheder er dækket som udlæg efter regning, f.eks. ét eller flere måltider, og der er udbetalt en skattefri godtgørelse på indtil 25 pct. af kostsatsen, kan der foretages fradrag for de dokumenterede udgifter, som ikke er dækket efter regning. Fradraget kan dog kun foretages i det omfang, de dokumenterede udgifter overstiger det refunderede beløb plus 25 pct.-godtgørelsen. Se også afsnit A.B.1.7.1.1.