Ny tekst startAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.9 om løsøre til rådighed i hjemmet.Ny tekst slut

Hvor arbejdsgiveren stiller kontorinventar, såsom kontorstol, bord, lampe til rådighed for den ansatte i forbindelse med en hjemmearbejdsplads, vil den ansatte som hovedregel ikke skulle beskattes af rådigheden over inventaret, hvis det i såvel fremtoning- som indretningsmæssig henseende svarer til det inventar, som arbejdsgiveren stiller til rådighed på arbejdspladsen, jf. TfS 1996, 781 TSS. Såfremt der - rent undtagelsesvist - bliver tale om beskatning af kontorinventar, vil den skattepligtige værdi være det beløb, som det pågældende inventar kan lejes til i almindelig fri handel i låneperioden, jf. LL § 16, stk. 3, dog med respekt af bagatelgrænsen i LL § 16, stk. 3. Om bagatelgrænsen se A.B.1.9.1. Om beskatningen af multimedier i forbindelse med hjemmearbejdsplads, se A.B.1.9.4.