Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske vejledning". Se om beregningsgrundlag og nedslag for udenlandske ejendomme i afsnit C.H.3.5.5.1 i "Den juridiske vejledning".