Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske vejledning", afsnit C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom.

Se afsnit C.H.3.5.5 i  Den juridiske vejledning, som indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af ejendomsværdiskattegrundlaget. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2011.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter