Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske vejledning". Se afsnit C.C.3 om anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister.