Udgifter, der er fradragsberettigede efter LL § 9, stk. 1, (herunder fradrag for rejseudgifter efter LL §§ 9 A, stk. 7 og 9 E) (almindelige lønmodtagerfradrag i det omfang de overstiger 5.500 kr. i 2011 (5.500 kr. i 2010)), LL § 9 B, stk. 3, LL §§ 9 C og 9 D (befordringsfradrag), i forbindelse med udførelse af indtægtsgivende arbejde i udlandet, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for lønmodtagere, i det omfang de nævnte udgifter overstiger den udenlandske lønindkomst, der skal medregnes i den danske indkomstopgørelse, jf. LL § 9, stk. 2.