Datterselskaber:DS IDS II
Skattepligtig indkomst:160.000120.000
Indkomstskat:96.00030.000
Samlede udbytte:100.000100.000
Heraf til moderselskabet:100.000100.000

Moderselskabet:
Dansk indkomst- 10.000 kr.
Udenlandsk udbytteindkomst,der
berettiger til datterselskabslempelse
(udenlandsk kuponskat 0 kr.)
200.000 kr.
Skattepligtig indkomst190.000 kr.
Skat64.600 kr.
Datterselskabslempelsen beregnes
således:
Datterselskab I:
100.000 x 64.600 =34.000 kr.
MS-brøken:190.000
100.000 x 96.000 =150.000 kr.
DS-brøken;160.000-96.000
Lempelsen udgør det laveste beløb34.000 kr.
Datterselskab II:
100.000x64.600=34.000 kr.
MS-brøken:190.000
100.000x30.000=33.333 kr.
DS-brøken:120.000-30.000
Lempelsen udgør det laveste beløb33.333 kr.
Lempelse i altNy tekst start Ny tekst slut.67.333 kr.
- dog højst moderselskabets skattetilsvar 64.600 kr.
Skat at betale0 kr.
.