Hvad overskuddet skal bruges til

Din forening skal bruge hele overskuddet fra salget af de brugte varer til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det skal forstås bogstaveligt. Hvis din forening bruger bare en lille del af overskuddet til andre formål, er momsfritagelse udelukket.

 

Hvad din forening må bruge overskuddet til

Velgørende eller på anden måde almennyttige formål er fx:

  • sygdomsbekæmpelse
  • forebyggende børne- og ungdomsarbejde
  • ulandshjælp
  • kirkeligt arbejde
  • amatøridrætsarbejde.

Din forening kan også få momsfritagelse, hvis overskuddet går til fx opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter og fritidscentre, SFO?er og klubber for børn og unge.

 

En støtteforening eller en forening, der har karakter af en støtteforening, må ikke bruge overskuddet til egen fordel.

 

Derimod må en forening, som ifølge sin egen formålsbestemmelse er velgørende eller almennyttig, gerne bruge overskuddet fra salg af brugte varer til egen fordel. Det gælder fx en amatøridrætsklub.

 

Hvad din forening ikke må bruge overskuddet til
Her er en række eksempler på formål, der ikke er velgørende eller almennyttige i momsmæssig forstand:

  • rejselegater
  • turistforeningers almindelige arbejde
  • løbende drift af forsamlingshuse, medborgerhuse, kulturhuse o.l.
  • lokalradio- og fjernsynsvirksomhed.

Indsamling og salg af brugte varer til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, fx et gymnastikhold eller en skoleklasse er ikke almennyttigt og kan derfor ikke få momsfritagelse.

Funktionsområde

Kolofonoplysninger