Importsystemet er Toldstyrelsens system til at angive varer til import.
Før du kan logge på Importsystemet, skal du installere systemet. Herefter logger du på systemet via den genvej, der er blevet installeret på dit skrivebord.

Funktionsområde

Større skrift