Skat

Indberet udbytteskat og udbyttemodtagere

Under Selskabsskat kan du indberette:

  • Acontoskat
  • Selvangivelsen for selskaber
  • Skattemæssige restunderskud fra tidligere indkomstår
  • Ændring af sambeskatningsforhold
  • Oplysninger om skattefri omstruktureringer
  • Omlægning af indkomstår
  • International sambeskatning.

Gå til Selskabsskat

Sådan gør du

Betal frivillig acontoskat og selskabsskat

Indberet og betal udbytte og udbytteskat

Udbyttemodtagere: Du kan ikke hente kvitteringer med Chrome og IE 10. Brug fx IE 8.

Navigation

Skat

Funktionsområde

Større skrift