Skat

Indberet udbytteskat og udbyttemodtagere

Under Selskabsskat kan du indberette:
Acontoskat
Selvangivelsen for selskaber
Skattemæssige restunderskud fra tidligere indkomstår
Ændring af sambeskatningsforhold
Oplysninger om skattefri omstruktureringer
Omlægning af indkomstår
International sambeskatning.

Gå til Selskabsskat

 

Sådan gør du

Betal frivillig acontoskat og selskabsskat

Indberet og betal udbytte og udbytteskat

Udbyttemodtagere: Du kan ikke hente kvitteringer med Chrome og IE 10. Brug fx IE 8

Navigation

Skat

Funktionsområde

Større skrift