Systemfejl

Der er opstået en systemfejl. Det var ikke muligt at gennemføre den igangværende handling.

Fejlen kan skyldes midlertidige driftsproblemer, og du bør derfor forsøge igen senere. Hvis fejlen synes vedvarende, bedes du kontakte eIndkomst. Se www.skat.dk for adresser og telefonnumre.

Fejlreference null 1652869088498.