Nye krav til indehaver af en gyldig BTO
Dato for udgivelse
03 Nov 2016 10:57

Til
Importører mv
Sagsnummer
16-1640725
Ansvarlig fagkontor
Indsats; UCC; Systemer og Data i UCC
Resumé

Der er kommet nye krav i forbindelse med Bindende Tariferings Oplysninger (BTO).


Nye Krav

Hvornår - Hvordan

Pr. 14. november 2016, skal BTO referencenummeret angives i importangivelsen i rubrik 44.2 med certifikatkoden C626, efterfulgt af det pågældende BTO-nummer. Formatet er indtil videre "DK-journalnummer".

Det forventes at formatet ændres, når EU-Toldkodeks er fuldt ud implementeret. 

Hvilke BTO'er er omfattet

Pligten til at angive BTO referencenummeret gælder for alle, der importerer varer omfattet af en BTO-afgørelse, uanset udstedelsestidspunktet for BTO'en.  

Kontrol af BTO anvendelsen

SKAT kontrollerer anvendelsen af de udstedte BTO'er, jf. Gennemførelses forordningen artikel 21, stk. 7.