Lastbiler skal betale for deres reelle brug af vejene
Dato for udgivelse
06 Jun 2012 12:26
Resumé

De lastbiler, der kører mest og sviner mest, skal også betale mest i en ny kørselsafgift, der skal være en realitet i 2015. Driften af det GPS-baserede afgiftssystem skal ske i et offentligt-privat partnerskab.


En ny kørselsafgift for både danske og udenlandske lastbiler skal træde i kraft i 1. halvår 2015. Et GPS-baseret opkrævningssystem skal sikre, at lastbiler betaler afgift efter hvor mange kilometer, de kører og dermed slider på vejene. Afgiften vil også blive fastsat sådan, at de mest miljøvenlige lastbiler betaler mindre end dem, der sviner meget. Kørselsafgiften vil erstatte den nuværende vejbenyttelsesafgift, som betales uafhængigt af, hvor meget lastbilerne faktisk bruger de danske veje.

Allerede i januar 2009 var der bred enighed blandt Folketingets partier om en aftale om en grøn transportpolitik. Siden besluttede den daværende regering at arbejde videre med indførelsen af kørselsafgifter for lastbiler. Det var planlagt at skulle ske med en såkaldt brobizz-teknologi. 

- Vi har skruet op for ambitionerne og vil have en mere fremadrettet løsning, som benytter sig af GPS-systemet. Dermed kan det også bruges på andre veje end motorvejene og mindske overflytning af lastbiltransport til mindre veje, siger skatteminister Thor Möger Pedersen.

Årligt ventes at blive opkrævet i størrelsesordnen 2,7-2,9 mia. kr. i kørselsafgifter. Afgiften skal finansiere tidligere indgåede politiske aftaler og bidrage til forbedringer af den kollektive trafik og lavere takster.

- Regeringen har naturligvis ingen ønsker om at gøre godstransporten mere besværlig. Men vi vil gerne motivere transportbranchen til at gøre trafikken grønnere og øge miljøhensynet. Det kan vi med dette mere intelligente afgiftssystem, siger skatteministeren.  Han glæder sig over, at styrkelsen af den kollektive trafik også vil gavne klima og miljø.

GPS-systemer, der ligner det, som regeringen ønsker, fungerer flere steder i udlandet, så både udenlandske og danske vognmænd er fortrolige med, hvordan det virker. Det betyder samtidig, at der er tale om en kendt og efterprøvet teknologi, der minimerer risikoen for forsinkelser og tekniske problemer med udviklingen.

Driften af afgiftssystemet skal udliciteres til en privat leverandør i et offentligt-privat partnerskab (OPP). Derfor har Skatteministeriet netop holdt det første møde med potentielle leverandører fra både ind- og udland. Selve udbudsrunden ventes at blive igangsat i 2. kvartal næste år.

Se mere om planerne på skat.dk/roadpricing.

Yderligere oplysninger:
Journalister: Skatteministeriets pressefunktion tlf. 72 37 09 00