Satser

 

Se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2018 og 2017. Læs mere om blandt andet topskat eller personfradrag. Brug pilene for at ændre år.

Satser og be­løbs­grænser for alle love på skatte- og afgifts­området (skm.dk)

Kommuneskatter (skm.dk)

 

Aktieindkomst (laveste/højeste progressionsgrænse)
Aktieindkomst (progressionsgrænse)

Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Læs om reglerne:

Aktier og andre værdipapirer

Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen)

Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Læs om reglerne:

Aktier og andre værdipapirer

Aldersopsparing/aldersforsikring/ supplerende engangssum

Læs om reglerne:

Pension og efterløn - skat af pension

Arbejdsmarkedsbidrag

AM-bidrag er en skat på 8 % som alle, der er i arbejde, skal betale.

Beskæftigelsesfradrag (maksimalt)

Læs om reglerne:

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag (procent)

Læs om reglerne:

Beskæftigelsesfradrag

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag

Bundfradrag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar).

Bundskat

Bundskat er en skat, som alle, der har indkomst, betaler. Bundskatten beregnes af det, der hedder den personlige indkomst - med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Du skal dog kun betale bundskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger personfradraget.

Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse)

Læs om reglerne:

Familieydelser (børne- og ungeydelsen)

 

 

 

Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse)

Læs om reglerne:

Familieydelser (børne- og ungeydelsen)

 

Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse)

Læs om reglerne:

Familieydelser (børne- og ungeydelsen)

 

Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse)

Læs om reglerne:

Familieydelser (børne- og ungeydelsen)

 

Børnebidrag - grundbeløb (årligt/pr. måned).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
Grundbeløbet er fradragsberettiget.

Læs om reglerne:

Børnebidrag


Læs om at modtage børnebidrag:

Børnebidrag (borger.dk)

Børnebidrag - tillæg (årligt/pr. måned).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
Grundbeløbet er fradragsberettiget.

Læs om reglerne:

Børnebidrag


Læs om at modtage børnebidrag:

Børnebidrag (borger.dk)

 

Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)

Læs om reglerne:

Ejendomsvurdering

Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)

Læs om reglerne:

Ejendomsvurdering

Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige)

Læs om reglerne:

Ejendomsvurdering 

Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar)

Læs om reglerne:

Ejendomsvurdering 

Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse)

Læs om reglerne:

Ejendomsvurdering

 

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt)

Siden 2014  har enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, fået et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det lægges oven i det almindelige beskæftigelsesfradrag.

Læs om reglerne:

Beskæftigelsesfradrag

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent)

Siden 2014 har enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, fået et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det lægges oven i det almindelige beskæftigelsesfradrag.

Læs om reglerne:

Beskæftigelsesfradrag

Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt)

Fra 2018 får du fradrag for indbetalinger til pension.

Læs om reglerne:

Fradrag for indbetalinger til pension

Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent)

Fra 2018 får du fradrag for indbetalinger til pension.

Læs om reglerne:

Fradrag for indbetalinger til pension

Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt)

Fra 2018 får du fradrag for indbetalinger til pension.

Læs om reglerne:

Fradrag for indbetalinger til pension

Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent)

Fra 2018 får du fradrag for indbetalinger til pension.

Læs om reglerne:

Fradrag for indbetalinger til pension

Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri)

Læs om reglerne:

Gaver i den nærmeste familie

 

Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri)

Læs om reglerne:

Gaver i den nærmeste familie

Grøn check (andre over 18 år)

Der er ikke tale om en egentlig check, men om et beløb, der indregnes i skatten. Beløbet indregnes i forskudsopgørelsen og udbetales løbende igennem året via et højere månedligt fradrag.

Læs om reglerne: 

Grøn check

Grøn check (pensionister)

Der er ikke tale om en egentlig check, men om et beløb, der indregnes i skatten. Beløbet indregnes i forskudsopgørelsen og udbetales løbende igennem året via et højere månedligt fradrag.

Læs om reglerne: 

Grøn check

Jobfradrag (maksimalt)

Læs om reglerne:

Jobfradrag

Jobfradrag (procent)

Læs om reglerne:

Jobfradrag

Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse)

Læs om reglerne:

Gaver fra arbejdsgiver til ansatte

Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri

Læs om reglerne: 

Gaver fra arbejdsgiver

 

Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag)

Fra og med 2013 er reglerne for beskatning ændret, så der ikke mere er fradrag for kapitalpensioner.

Læs mere:

Fradrag for kapitalpensioner er afskaffet

Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark)

Læs om reglerne:

Skattefri rejsegodtgørelse  

 

Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet)

Læs om reglerne:

Skattefri rejsegodtgørelse  

Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn)

Læs om reglerne:

Skattefri rejsegodtgørelse  

Kørselsfradrag (0-24 km)

Hvis du har mere end 12 km til arbejde, kan du få fradrag.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag)

Kørselsfradrag kaldes også for befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage )

Kørselsfradrag kaldes også for befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)

Kørselsfradrag kaldes også for befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage)

Kørselsfradrag kaldes også for befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)

Kørselsfradrag kaldes også for befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag 25-120 km

Hvis du har mere end 12 km til arbejde, kan du få fradrag.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag over 120 km

Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads, kan du få mere i kørselsfradrag end normalt.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner

Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en yderkommune (udkantskommune), kan du få mere i kørselsfradrag end normalt.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Logigodtgørelse (pr. døgn)

Læs om reglerne:

Skattefri rejsegodtgørelse 

Mellemskat
Mellemskat - bundgrænse
Multimedieskat
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger

Opfyldningsfradraget er en særlig skatteregel, der sikrer, at du kan fradrage op til 50.400 kr. i 2018 (49.300 kr. i 2017) af dine indbetalinger på en privat pensionsordning med løbende udbetalinger hvert år, indtil hele din indbetaling er trukket fra.

Du kan bruge reglen, når indbetalingsperioden er mindre end 10 år.

Når du indbetaler i kortere tid end 10 år, skal fradraget for den samlede aftalte indbetaling fordeles med 1/10 hvert år. Er det årlige 1/10-fradrag mindre end 50.400 kr. i 2018 (49.300 kr. i 2017), kan du i stedet vælge at "fylde op" til beløbsgrænsen hvert år, indtil hele indbetalingen er fratrukket. Det kaldes derfor opfyldningsfradrag.

Du kan dog ikke fratrække mere end de beløb, du faktisk har indbetalt. Har du flere indbetalinger, som du kan fratrække 1/10 af i samme indkomstår, kan du kun anvende opfyldningsfradraget, hvis summen af 1/10-beløbene er under beløbsgrænsen.

Læs om reglerne:

Pension og efterløn

Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse)

Et personalegode er et gode, som din arbejdsgiver betaler, og som du kan bruge privat. Der er forskellige regler for, hvad du skal betale i skat alt efter, hvad det er for et gode.

Læs om reglerne:

Personalegoder

 

Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse)

Et personalegode er et gode, som din arbejdsgiver betaler, og som du kan bruge privat. Der er forskellige regler for, hvad du skal betale i skat alt efter, hvad det er for et gode.

Læs om reglerne:

Personalegoder

Personfradrag (fyldt 18 år)

Alle skatteborgere har et skattefrit personfradrag. Det betyder, at du ikke skal betale skat af alle de penge, du tjener. Personfradraget bliver reguleret en gang om året efter nogle helt specielle regler. Skattestyrelsen indregner automatisk dit personfradrag, når din skat bliver beregnet.

Læs om reglerne:

Forskudsopgørelse og skattekort

Personfradrag (under 18 år)

Alle skatteborgere har et skattefrit personfradrag. Det betyder, at du ikke skal betale skat af alle de penge, du tjener. Personfradraget bliver reguleret en gang om året efter nogle helt specielle regler. Skattestyrelsen indregner automatisk dit personfradrag, når din skat bliver beregnet.

Læs om reglerne:

Forskudsopgørelse og skattekort

Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse)

Læs om reglerne:

Pension og efterløn

Rejsefradrag (maksimumgrænse)

Læs om reglerne:

Rejsefradrag

Rejsegodtgørelsessats (tillæg)

Læs om reglerne:

Rejsegodtgørelse

Restskat (grænse for indregning)

Har du betalt for lidt i skat i løbet af året, skal du betale restskat. Du kan se i din årsopgørelse, om du skal betale restskat.

Læs om reglerne:

Betal skat (restskat)

Restskat: Dag-til-dag-rente

Hvis du har betalt for lidt i skat året før, skal du betale restskat året efter. Der beregnes dag-til-dag-rente fra 1. januar og frem 1. juli (med mindre det er en weekenddag), hvor fristen for frivillig indbetaling udløber. Du kan se, om du skal betale restskat, når du får din årsopgørelse i marts.

Læs mere om renterne:

Betal skat (restskat) (se Renter og procenttillæg for restskat)

Restskat: Procenttillæg

Hvis du har betalt for lidt i skat året før, skal du betale restskat året efter. Hvis ikke du betaler, inden fristen for frivillig betaling af restskat udløber 1. juli (med mindre det er en weekenddag), skal du betale procenttillæg af restskatten. 

Læs mere om renterne:

Betal skat (restskat) (se Renter og procenttillæg for restskat)

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år)

Kørselsgodtgørelse kaldes også for befordringsgodtgørelse. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at køre i din egen bil i arbejdstiden, kan arbejdsgiver udbetale kørselsgodtgørelse til dig. Det sker ud fra nogle faste satser for hver kilometer, du kører.

Læs om reglerne:

Kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år)

Kørselsgodtgørelse kaldes også for befordringsgodtgørelse. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at køre i din egen bil i arbejdstiden, kan arbejdsgiver udbetale kørselsgodtgørelse til dig. Det sker ud fra nogle faste satser for hver kilometer, du kører.

Læs om reglerne:

Kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri

 

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert)

Kørselsgodtgørelse kaldes også for befordringsgodtgørelse. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at køre i din egen bil i arbejdstiden, kan arbejdsgiver udbetale kørselsgodtgørelse til dig. Det sker ud fra nogle faste satser for hver kilometer, du kører.

Læs om reglerne:

Kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri 

Skatteloft (personlig indkomst)

Skatteloftet fortæller, hvor høj en samlet skatteprocent, du kan komme til at betale af din indkomst.

Din samlede indkomstskat til stat og kommune (kommuneskat + sundhedsbidrag + bundskat + topskat) beregnes ikke med mere end skatteloftet af nogen del af din indkomst. Kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag regnes ikke med under skatteloftet.

Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst)

Skatteloftet fortæller, hvor høj en samlet skatteprocent, du kan komme til at betale af din indkomst.

Fra indkomståret 2010 blev der indført yderligere et skatteloft for positiv nettokapitalindkomst. Positiv nettokapitalindkomst kan højst beskattes med 42 procent i 2018 (42 procent i 2017).

Skattesatser for aktieindkomst (laveste trin)
Skattesatser for aktieindkomst (mellemste trin)
Skattesatser for aktieindkomst (øverste trin)
Sommerhusudlejning - 40 procent-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau)

Læs om reglerne: 

Du udlejer dit sommerhus eller din ferielejlighed

Sommerhusudlejning - 40 procent-reglen (bundfradrag ved selvangivelse af lejeindtægt)

Læs om reglerne:

Du udlejer dit sommerhus eller din ferielejlighed

Sommerhusudlejning - 40 procent-reglen (bundfradrag)
Sundhedsbidrag

Du skal betale sundhedsbidrag, hvis du har en skattepligtig indkomst, der overstiger personfradraget. Sundhedsbidraget er med til at betale for regionale og kommunale sundhedsudgifter fx hospitaler.

Topskat

2018

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 498.900 kr. (542.283 kr. før AM-bidrag er trukket fra) i 2018.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 43.800 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 498.900 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 43.800 kr.

2017

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 479.600 kr. (521.304 kr. før AM-bidrag er trukket fra) i 2017.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 479.600 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 42.800 kr.

2016

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 467.300 kr. (507.935 kr. før AM-bidrag er fratrukket) i 2016.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 41.900 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 467.300 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 41.900 kr.

Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket)

2018

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 498.900 kr. (542.283 kr. før am-bidrag er trukket fra) i 2018.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 43.800 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 498.900 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 43.800 kr.

2017

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 479.600 kr. (521.304 kr. før am-bidrag er trukket fra) i 2017.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 479.600 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 42.800 kr.

2016

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 467.300 kr. (507.935 kr. før am-bidrag er fratrukket) i 2016.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 41.900 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 467.300 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 41.900 kr.

 

Udligningsskat

Udligningsskatten på indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger er afskaffet med virkning fra den 1. januar 2018.

Læs om reglerne:

Skat af og fradrag for pension og efterløn

Udligningsskattegrænse

Udligningsskatten på indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger er afskaffet med virkning fra den 1. januar 2018.

Læs om reglerne:

Skat af og fradrag for pension og efterløn

Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller)

Udligningsskatten på indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger er afskaffet med virkning fra den 1. januar 2018.

Læs om reglerne:

Skat af og fradrag for pension og efterløn

Værdi af fri bil (beregnes af mindst)

Læs om reglerne:

Skat af fri bil (firmabil)

Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.)

Læs om reglerne:

Skat af fri bil (firmabil)

Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.)

Læs om reglerne: 

Skat af fri bil (firmabil)

Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34)

Læs om reglerne:

Fritidsbolig og lystbåd 

Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger)

Læs om reglerne:

Fritidsbolig og lystbåd

 

Værdi af fri telefon, computer og internet

Læs om reglerne:

Fri telefon, computer og internet

Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse)

Læs om reglerne:

Fradrag for arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.