Gaver sendt fra lande uden for EU

Dato for udgivelse
08 Dec 2009 11:05
Gyldig til
1. januar 2011
Ansvarlig institution
Skatteministeriet

Dette nyhedsbrev erstatter nyhedsbrev fra 8. december 2009 om "Gaver sendt fra lande udenfor EU".

 

Nu hvor julen nærmer sig, er du måske én af dem, der får sendt gaver fra venner og familie fra fx USA eller andre lande, der ikke er med i EU. Hvis du modtager sådanne gaver, skal du være opmærksom på, at du måske skal betale told, moms og punktafgifter.

Told

Betingelserne for at du kan få en pakke med gaver toldfrit ind i Danmark er at:

Hvis du får tilsendt en gave, som har en værdi mellem 1.150 kr. og 5.250 kr. skal du som udgangspunkt betale 2,5 pct. af gavens værdi i told.

Hvis gaven indeholder alkohol (fx spiritus, øl og vin), parfume, toiletvand eller tobaksvarer er der mængdemæssige begrænsninger for toldfritagelsen. Se begrænsningerne her.

Moms

Hvis gavens værdi overstiger 360 kr. skal du betale moms af hele gavens værdi.

Hvis gaven indeholder alkohol (fx spiritus, øl og vin), parfume, toiletvand eller tobaksvarer skal du betale moms uanset gavens værdi

Punktafgifter

Som hovedregel skal du betale evt. punktafgifter under tilsvarende betingelser som for moms.

Gebyr for behandlingen af dine gaver

Vær opmærksom på, at transportøren eller kureren opkræver et gebyr for at behandle din pakke. Dette gebyr har ikke noget med SKAT at gøre.