Fakturakrav
Dato for offentliggørelse26 May 2005 10:25
SerienummerE nr. 22
Version1.2 digital
ResuméVejledningen henvender sig til danske virksomheder, der sælger, køber eller formidler ydelser over landegrænserne. Vejledningen indeholder reglerne for, hvornår der skal beregnes dansk moms af ydelser, og om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Reglerne i vejledningen gælder både for momsregistrerede og ikke-momsregistrerede virksomheder. Vejledningen er ment som et opslagsværk. Det er med andre ord ikke hensigten, at du skal læse den i sin helhed.
Hvad er nyt?I forhold til version 1.1 er der foretaget to ændringer. En i afsnittet "Fakturaens indhold" under "Fakturakrav" og en i afsnittet "Hvad betragtes som ydelser, der vedrører fast ejendom?" under "Ydelser der vedører fast ejendom". Der er ikke foretaget andre ændringer.
Hvor fås vejledningen?SKAT har alene udgivet vejledningen i elektronisk form her på siden
Pdf-udgave52831

Fakturaens indhold

Når du sælger en ydelse, skal fakturaen indeholde de samme oplysninger, som en faktura normalt gør. Det betyder, at fakturaen skal indeholde:

 

Hvis det er en køber i et andet EU-land, der skal beregne momsen, skal fakturaen også indeholde:

 

Hvis du er momsregistreret her i landet ved en repræsentant, der bor i Danmark, skal fakturaen også indeholde repræsentantens navn og adresse eller momsnummer.

Elektroniske fakturaer

For at sælgeren kan udstede en elektronisk faktura, skal køber og sælger være enige om, at fakturaen er elektronisk.

 

En elektronisk faktura skal indeholde de samme oplysninger som en almindelig faktura.

 

En elektronisk faktura skal som hovedregel sikres ved hjælp af en digital signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Hvis sælgeren bruger én af de to metoder, kan han fakturere elektronisk overalt i EU.

 

Virksomheder, der benytter elektronisk fakturering, skal opbevare beskrivelser af de systemer, herunder hardware og software, og de procedurer, de bruger. Virksomheden skal også opbevare kontrakter og certifikater som en del af beskrivelsen.

 

De elektroniske fakturaer skal opbevares i deres oprindelige form og format. Virksomheden skal sikre sig, at kravene til fakturaens ægthed og integritet hele tiden bliver overholdt, og at data ikke mistes helt eller delvist som følge af fejl, nedbrud e.l.

 

Hvis virksomheden bruger digital signatur, skal den digitale signatur som minimum have et sikkerhedsniveau, der svarer til fx et OCES-certifikat (Offentlige Certifikater for Offentlig Service).

 

Hvis virksomheden bruger elektronisk dataudveksling (EDI), forudsætter det, at der er en konkret aftale mellem køber og sælger, som fastsætter sikre procedurer for den elektroniske udveksling af fakturaer ved hjælp af EDI.