Servicebesøg
Dato for offentliggørelse
02 Jan 2007 13:56
Serienummer
E nr. 135
Version
2.0
Resumé
Vejledningen giver en kort gennemgang af, hvad du kan forvente af et servicebesøg fra SKAT.
Hvad er nyt?
Siderne er opdateret.
ISBN-nummer
978-87-7059-049-4
Forord

Det er SKATs opgave at sikre det offentliges indtægter. Dette gør vi ud fra en indsatsstrategi, som tager udgangspunkt i, at de fleste virksomheder og borgere ønsker at overholde skatte- og afgiftsreglerne.

Et mål med indsatsstrategien er derfor at hjælpe virksomhederne til selv, at kunne opfylde kravene i lovgivningen.

Det er SKATs ønske, at vores indsats opleves som servicepræget, effektiv og korrekt.

Informations- og vejledningstilbud

SKAT tilbyder følgende:

Servicebesøg
Et målrettet tilbud

Et servicebesøg er et tilbud og kan målrettes efter virksomhedens særlige behov og ønsker.

Servicebesøg kan også ske på SKATs foranledning. Formålet kan være et kvalitetscheck af systemer og regnskabsrutiner, herunder om virksomheden anvender et kompliceret regelsæt korrekt.

SKAT foretager hvert år et stort antal servicebesøg - ofte i relativt nystartede virksomheder.

Servicebesøget gennemføres som regel i virksomhedens lokaler, men kan også gennemføres hos SKAT.

Besøget sker altid efter aftale, og det vil som regel ikke vare lang tid. Varigheden vil dog kunne variere alt efter virksomhedens og regnskabets karakter.

Få information og vejledning

Under servicebesøget vil vi give information og vejledning med baggrund i virksomhedens ønsker og behov samt søge at løse tvivlsspørgsmål. Det er vigtigt, at virksomheden kommer godt fra start.

Vi vil samtidig informere om de digitale løsninger, som kan være en arbejdsmæssig lettelse i dagligdagen.

Vi gør opmærksom på, at et servicebesøg ikke betyder, at SKAT har godkendt regnskabet.

Afslutning på besøget

Et servicebesøg afsluttes med en tilbagemelding til virksomheden, som samtidig får at vide, hvordan eventuelle uafklarede spørgsmål vil blive behandlet.

Medarbejdere i SKAT har tavshedspligt, og indhentede oplysninger vil blive brugt i overensstemmelse med lovgivningen.

Har du besøgt www.skat.dk?

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skatter, afgifter og told.

Under søjlen 'Virksomhed' er der desuden en særlig hjemmeside for iværksættere og nystartede virksomheder.

Du kan også blive tilmeldt TastSelv Erhverv og indberette fx moms og A-skat via internettet. Læs mere under søjlen 'Virksomhed' - TastSelv.

Endelig kan du blive tilmeldt SKATs service med nyhedsmails og automatisk få tilsendt en mail, når der er ændrede regler mv., som er af særlig betydning for din virksomhed.