Indholdsfortegnelse
Se hvad du må have med! Rejser inden for EU
     Du må have varer med til dig selv
     Se hvilke lande der er medlem af EU
     Giv SKAT besked hvis du har et beløb med der svarer til mere end 10.000 Euro
     Husk de særlige regler for kød, lægemidler, kæledyr og en række andre varer
     Tjek hvad du må have med af cigaretter og spiritus
     Sådan gør du når du ankommer til Danmark
     Her får du flere oplysninger

Se hvad du må have med! Rejser inden for EU
Dato for offentliggørelse
03 Apr 2008 11:35
Serienummer
P nr. 18 - B
Resumé

Pjecen handler om, hvad du må have med, når du rejser ind i Danmark fra et andet EU-land.

Hvad er nyt?
Rejsende fra Tjekkiet må nu medbringe 800 stk. cigaretter til Danmark uden at betale told og afgifter.
ISBN-nummer
978-87-7059-353-3
Du må have varer med til dig selv

Når du rejser til Danmark fra et andet EU-land, kan du tage varer med til dig selv uden at betale afgift.

At varerne er til dig selv betyder, at det kun er dig, medlemmer af din husstand eller dine gæster, der bruger varerne. Sælger du fx varerne i en idrætsklub eller på en arbejdsplads, er de ikke til dig selv, og så skal du betale afgift af varerne. Du skal også betale afgift, hvis du tager varerne med til personer, der ikke er med på rejsen.

Hvis du gerne vil have flere varer med end dem, du selv bruger, skal du kontakte SKAT.

Cigaretter og spiritus
Når det gælder cigaretter og spiritus, har SKAT nogle retningslinjer for, hvor meget du kan have med til dig selv. Desuden er der særlige regler for, hvor mange tobaksvarer du må have med fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn. Se mere på bagsiden af pjecen.

Benzin, diesel og fyringsolie
Du kan tage mineralolie, som fx benzin, diesel, fyringsolie og rapsolie, med til privat forbrug. Du skal opbevare brændstoffet i dit køretøjs brændstoftank eller i en reservedunk.

Se hvilke lande der er medlem af EU

Belgien  Irland Slovakiet
Bulgarien Italien Slovenien
Cypern Letland Spanien
Danmark Litauen Storbrittanien
Estland Luxembourg Sverige
Finland Malta Tjekkiet
Frankrig Polen Tyskland
Grækenland Portugal Ungarn
Holland Rumænien Østrig

Husk, at der gælder de samme regler, når du rejser fra bl.a. De Kanariske Øer, Kanaløerne og Ålandsøerne, som når du rejser fra lande uden for EU. Få mere at vide hos SKAT.

Vær også opmærksom på, at Færøerne og Grønland ikke er med i EU.

Giv SKAT besked hvis du har et beløb med der svarer til mere end 10.000 Euro

Når du rejser til og fra Danmark, skal du altid give SKAT besked, hvis du har et beløb med, der samlet svarer til mere end 10.000 euro. Det gælder, uanset hvilken valuta du har med, og uanset om pengene er i fx kontanter, rejsechecks eller værdipapirer.

For tiden svarer 10.000 euro til omkring 75.000 danske kroner.

Sådan gør du
Du giver SKAT besked ved at udfylde en blanket og aflevere den til os dér, hvor du passerer grænsen.

Det er en god idé at udfylde blanketten på forhånd. Du finder blanketten på www.skat.dk. Vælg Borger - Blanketter - blanket nr. 12.020a eller 12.020b.

Du kan også få blanketten i et skattecenter eller hos SKAT dér, hvor du passerer grænsen. Men vær opmærksom på, at vi ikke har åbent hele døgnet ved alle grænser.

Husk de særlige regler for kød, lægemidler, kæledyr og en række andre varer

Der gælder særlige regler for:

Nogle af varerne er det forbudt at have med, fx narkotika. Andre varer kan du få en tilladelse til at tage med. Hos SKAT kan du få at vide, om der gælder særlige regler for de varer, du gerne vil have med, og om du skal søge om en tilladelse.

Tjek hvad du må have med af cigaretter og spiritus

Som udgangspunkt må du have cigaretter og spiritus med til dig selv uden at betale afgift. Danmark følger EU's vejledende mængder for, hvor meget du kan have med til dig selv.

Cigaretter 800 stk.
Cigarer 200 stk.
Cerutter og cigarillos 400 stk.
Røgtobak 1 kg
   
Spiritus (over 22 pct. alkohol samt drikkevarer tilsat spiritus) 10 liter
Hedvin (på eller under 22 pct. alkohol, fx portvin, sherry og madeira) 20 liter

Bordvin (fx rød-, hvid- og rosévin, heraf højst 60 liter mousserende vin, som fx champagne

90 liter

Øl

110 liter

Grænser for tobaksvarer fra bestemte lande i EU
Der er særlige grænser for, hvor mange tobaksvarer du må have med fra bestemte lande i EU. Har du mere med, skal du henvende dig til SKAT og betale afgift af varerne

Fra Bulgarien, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn: 200 stk. cigaretter
Fra Estland:

200 stk. cigaretter
eller
250 g røgtobak

Sådan gør du når du ankommer til Danmark

Når du ankommer til Danmark, skal du nogle steder gå igennem en rød eller en grøn/blå kanal. Har du varer med, som du skal betale afgifter af, skal du henvende dig til SKAT i den røde kanal. Det gælder også, hvis du ikke ved, om du kan tage dine varer med uden at betale afgifter.

Er der ingen rød kanal, skal du henvende dig i toldekspeditionen, hvis du har varer med, som du skal betale afgifter af, eller hvis du ikke ved, om du skal betale afgifter.

Du får en bøde hvis du overtræder reglerne
Hvis du overtræder reglerne for, hvor meget du må have med uden at betale afgift, får du en bøde. Som regel er bøden to gange det beløb, du skulle have betalt i afgift. Ud over bøden skal du betale afgiften.

Her får du flere oplysninger

www.skat.dk finder du mere information om reglerne. Du kan også læse mere i pjecerne:

Du finder pjecerne de steder, hvor du passerer grænsen, og på www.skat.dk. Du kan også få dem på et af de 30 skattecentre. Find adresserne på www.skat.dk under Kontakt. Du finder altid den nyeste version af pjecerne på www.skat.dk.

Ønsker du mere information, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18 eller sende os en e-mail via www.skat.dk/kontakt.