Udlæg i kontantbeholdning - ejerforhold
Dato for udgivelse
24 Jun 2010 09:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 May 2010 10:22
SKM-nummer
SKM2010.386.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, B-1387-10
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, kontanter, ejerforhold
Resumé
SKAT foretog efter henvendelse fra politiet udlæg i kontantbeholdning på 22.000 kr.. Skyldner gjorde gældende, at 20.000 kr. af de 22.000 kr. var udleveret af ven til køb af 2 stole. Fogedretten bemærkede, at det har formodningen for sig, at rede penge som skyldner er i besiddelse af, tilhører ham. Denne formodning blev ikke afkræftet. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse.
Reference(r)

Retsplejeloven § 507

 

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2010-1 G.5.1

 

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2010-1 G.5.1.1.4

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2010-1 G.5.2.6

Parter

A

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

Hedegaard Madsen, Anne Thalbitzer og Lone Bach Nielsen (kst.)

----------

Byrettens kendelse af 15. april 2010, FS 5-4986/2010

Det skyldige beløb blev opgjort således

Sagen opgjort til

22.000,00 kr.

I alt

22.000.00 kr.

Rekvirenten nedlagde påstand om, at det af pantefogeden den 5. november 2009 foretagne udlæg i kontantbeholdning 22.000 kr., fundet i rekvisitus besiddelse, stadfæstes.

Rekvisitus nedlagde påstand om udlæggets ophævelse.

Sagen blev forelagt.

SKAT blev den 5. november 2009 kontaktet af politiet, som oplyste, at rekvisitus var blevet anholdt og havde penge på sig. SKAT foretog samme dag, ved udgående udlægsforretning kl. 19.50 udlæg i kontantbeholdning 22.000 kr. af i alt 27.184 kr. som rekvisitus havde i sin pung ved anholdelsen. Rekvisitus havde oplyst, at 20.000 kr. lå i et specielt rum i hans tegnebog, og at han måske havde snuppet 500 kr. af dem tidligere på dagen. Der var ingen mærker eller andre markeringer på eller i pungen.

Forklaringer

Rekvisitus A forklarede behørigt formanet, at af de 22.000 kr., som han havde i sin pung, var 20.000 blevet udleveret til ham af PK til køb af to lænestole.

PK forklarede, behørigt formanet, at hun havde kendt A gennem mange år. Hun havde bedt A om at købe hende to lænestole, og havde derfor givet ham 20.000 kr. Hun havde ikke skrevet noget dokument eller lignende, der kunne dokumentere, at det var hendes penge, da hun havde kendt A gennem 25 år.

Anbringender

Rekvirenten gjorde gældende, at der ikke havde været nogen dokumentation for, at pengene reelt tilhørte PK. Pengene havde ikke været udskilt, og det forhold, at skyldner havde forklaret til politiet, at han havde taget og brugt 500 kr. fra pungen tidligere på dagen indikerede, at det var hans penge.

Rekvisitus gjorde gældende, at 20.000 kr. af de i alt 22.000 kr., som SKAT havde gjort udlæg ikke var hans, og at udlægget derfor retligt skulle ophæves.

Der blev afsagt kendelse

Fogedretten bemærker, at det har formodningen for sig, at rede penge som rekvisitus er i besiddelse af, tilhører ham. Rekvisitus findes ikke ved sin forklaring, der er bekræftet af hans gode ven PK, at have afkræftet denne formodning.

Derfor

b e s t e m m e s

Det af pantefogeden den 5. november 2009 foretagne udlæg i kontantbeholdning 22.000 kr. stadfæstes.

Rekvisitus blev vejledt om kære, og kærede straks.

Rekvisitus gjorde efterfølgende opmærksom på. at han var kontanthjælpsmodtager, og slet ikke ville have haft mulighed for at skaffe 20.000 kr.

Fogedretten fandt ikke, at dette gav grundlag for at ændre den allerede afsagte kendelse.

----------

Østre Landsrets kendelse af 18. maj 2010, 2. afdeling, B-1387-10

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Af de grunde, der er anført af byretten,

b e s t e m m e s

Byrettens kendelse stadfæstes.