Afgiftsforhøjelse på mineralvand og konsum-is
Dato for udgivelse
18 Dec 2009 11:00
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, som skal afregne afgift af mineralvand og konsum-is
Sagsnummer
09-200883
Ansvarlig fagkontor
Juridisk Center; Afgift
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Folketinget har vedtaget lov nr. 524 af 28. maj 2009, bl.a. om forhøjelse af afgifter på mineralvand og på konsum-is. Nyhedsbrevet omhandler differentierede afgiftssatser, sukkerindhold og procedure for afgiftsberigtigede varer.

Folketinget har den 12. juni 2009 vedtaget lov nr. 524, om bl.a. at forhøje afgiften på sukkerholdig mineralvand og på sukkerholdig konsum-is.

Der indføres to forskellige afgiftssatser for mineralvand og konsum-is på henholdsvis sukkerfrie og sukkerholdige produkter.

For mineralvandsprodukter med et tilsat indhold af sukker på mere end 0,5 gram sukker pr. 100 ml forhøjes afgiften med 0,17 kr. pr. liter, mens afgiften på mineralvandsprodukter med et tilsat indhold af sukker på højst 0,5 gram sukker pr. 100 ml nedsættes med 0,34 kr. pr. liter.

For konsum-isprodukter med et tilsat indhold af sukker på mere end 0,5 gram sukker pr. 100 ml forhøjes afgiften med 0,85 kr. pr. liter.

Afgiftssatser

De nye afgiftssatser for mineralvand er:

1) Sukkerholdige produkter

 108 øre pr. liter

  
2) Sukkerfrie produkter

 57 øre pr. liter

De nye afgiftssatser for konsum-is er:

1) Sukkerholdige produkter

4 kr. og 25 øre pr. liter

  
2) Sukkerfrie produkter

3 kr. og 40 øre pr. liter

 Som sukkerfri anses produkter, der indeholder højst 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.

Som sukkerfri anses endvidere produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.

For læskedrik-koncentrater opgøres sukkerindholdet pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, som er angivet på pakningen.

Produkter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml.:

  •  glucose (druesukker, dextrose)
  •  fruktose (frugtsukker)
  •  sucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"
  •  maltose
  •  laktose

Listen er ikke udtømmende.

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter.

Afgiftssatserne gælder for afgiftspligtige varer, som den 1. januar 2010 eller senere udleveres til forbrug, angives til fortoldning eller importeres.

Varer, som er overgået til forbrug og derfor allerede er afgiftsberigtiget inden den 1. januar 2010, kan sælges efter 1. januar 2010 uden opkrævning af yderligere afgift.

For information om de regler, der i øvrigt gælder i relation til afgift af mineralvand og afgift af konsumis, henvises der til SKATs punktafgiftsvejledning, afsnit B.4 og afsnit D.2.

Henvendelse kan ske til:

SKAT, Punktafgifter Billund, Kløvermarken 16, 7190 Billund.

SKAT, Punktafgifter Grenå, Bredstrupvej 40, 8500 Grenå.

SKAT, Punktafgifter København, Sluseholmen 8B, 2450 København SV.

SKAT, Punktafgifter Køge, Gymnasievej 21, 4600 Køge.

SKAT, Punktafgifter Skive, Sdr. Boulevard 14, 7800 Skive.