Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser
Dato for udgivelse
07 Dec 2009 14:26
SKM-nummer
SKM2009.754.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-196080
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning, lønindeholdelse, nettoindkomst, transportudgifter, rådighedsbeløb, betalingsevne, satser, satsregulering.
Resumé
I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2010.
Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 42

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 42

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-2, I.2

Under henvisning til § 42 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2010.

De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

  99.120

123.599

0 %

6 %

123.600

130.599

4 %

7 %

130.600

137.589

4 %

8 %

137.590

144.599

4 %

9 %

144.600

151.589

4 %

10 %

151.590

158.579

5 %

11 %

158.580

165.579

6 %

12 %

165.580

172.569

7 %

13 %

172.570

179.579

8 %

14 %

179.580

186.559

9 %

15 %

186.560

193.559

10 %

16 %

193.560

200.559

11 %

17 %

200.560

207.549

12 %

18 %

207.550

214.559

13 %

19 %

214.560

221.539

14 %

20 %

221.540

228.539

15 %

21 %

228.540

235.529

16 %

22 %

235.530

242.529

17 %

23 %

242.530

249.539

18 %

24 %

249.540

256.519

19 %

25 %

256.520

263.519

20 %

26 %

263.520

270.509

21 %

27 %

270.510

277.509

22 %

28 %

277.510

284.509

23 %

29 %

284.510

291.499

24 %

30 %

291.500

298.499

25 %

30 %

298.500

305.489

26 %

30 %

305.490

313.489

28 %

30 %

313.490

319.489

29 %

30 %

319.490

og derover

30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 660 kr.

De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.470 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.880 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.700 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.380 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.740 kr.

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 99.120 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.