Ændring af reglerne om præklusivt proklama for dødsboer
Dato for udgivelse
17 Jan 2008 12:38
SKM-nummer
SKM2008.34.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-007113
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Dødsboskifte, proklama
Resumé
Når dødsboer skal skiftes, har der hidtil kun været krav om, at der skulle udstedes præklusivt proklama ved to former for skifte, nemlig privatskiftede boer og boer, der skiftes ved bobestyrer. Lov nr. 2007-06-06 nr. 516 om ændring af blandt andet dødsboskifteloven har tilføjet yderligere to former for skifte, hvor der også skal udstedes præklusivt proklama, nemlig udlæg til efterlevende ægtefælle samt ved uskiftet bo. RIM skal derfor anmelde krav ved de fire former for skifte indenfor fristen på 8 uger, da kravet ellers fortabes. Ændringen skete d. 1. januar 2008.
Reference(r)
Lov nr. 2007-06-06 nr. 516 om ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-1 N.3.3.3
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-1 N.4.1.1

Denne meddelelse indeholder en ændring af reglerne om udstedelse af præklusivt proklama i dødsboer, jf. afsnit N.3.3.3 i Inddrivelsesvejledningen. Ændringen er sket som følge af Lov 2007-06-06 nr. 516 om ændring af blandt andet dødsboskifteloven. Ændringen er sket med virkning fra 1. januar 2008.

1. Tidligere regler.

Det fremgår af Inddrivelsesvejledningens afsnit N. 3.3.3, at indrykning af proklama er obligatorisk for privatskiftede boer og boer, der skiftes ved bobestyrer, jf. § 81, stk. 2 i dødsboskifteloven.

Begge proklamaer er præklusive, dvs. at hvis et krav ikke er anmeldt, inden fristen på 8 uger er udløbet, mister kreditoren kravet. Præklusion fører således til, at kravet bortfalder og ikke længere kan gøres gældende overfor dødsboet.

2. Ændringer af Lov 1996-05-22 nr. 383 om skifte af dødsboer som følge af Lov 2007-06-06 nr. 516.

Som følge af, at dødsboskifteloven er blevet ændret ved Lov 2007-06-06, skal der nu også udstedes proklama ved udlæg til efterlevende ægtefælle samt ved uskiftet bo, jf. §§ 22, 24 og 81, stk.2, i dødsboskifteloven.

Ændringen er sket på følgende måde:

3. Fremtidige retningslinjer .

Skat, Hovedcentret skal hermed meddele, at der pr. 1. januar 2008 er fire former for dødsboskifte, hvor der udstedes præklusivt proklama:

Proklamaet bekendtgøres i Statstidende, og proklamafristen er 8 uger. RIM skal inden udløbet af proklamafristen på de 8 uger foretage anmeldelse af krav. For så vidt angår anmeldelse af krav, henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit N.4.1.1.