Indholdsfortegnelse
Skattekalender 2011
     Januar
     Februar
     Marts
     April
     Maj
     Juli
     September
     Oktober
     November
     December

Skattekalender 2011
Dato for offentliggørelse
24 Jan 2011 07:05
Serienummer
P nr. 44
Resumé

I kalenderen kan du se, hvilke frister og andre skattemæssige begivenheder i løbet af 2011, der har betydning for mange borgere; fx frister for at give oplysninger til årsopgørelsen. Klik på månederne ovenfor.

Hvad er nyt?
Kalenderen er opdateret i forhold 2011.
ISBN-nummer
978-87-7121-034-7
Januar

Restskat; I perioden den 1. januar til den 1. juli kan du lave en frivillig betaling af restskat for 2010. Du skal da betale en såkaldt dag-til-dag rente på 4,2 procent. SKAT beregner renter fra og med den 1. januar til den dag, du betaler. Hvis du betaler via betalingsprogrammet på skat.dk, vil programmet beregne renten.

Børnefamilieydelsen er fra og med 2011 delt op i hhv. en børne- og en ungeydelse. Første kvartals børneydelse udbetales den 20. januar. Ungeydelse udbetales hver måned den 20.

Februar

Dine personlige skatteoplysninger for 2010 kan fra den 1. februar ses i din Skattemappe i TastSelv, det vil bl.a. sige årsopgørelser fra arbejdsgiver, banker, A-kasse mv. Du kan bestille dem på papir ved at ringe til 70 10 10 70.

Tidlig indberetning til årsopgørelsen: Via TastSelv på skat.dk kan du fra den 1. til og med den 28. februar indberette de indtægter og udgifter, som SKAT ikke kender og derfor ikke kan få med på den årsopgørelse for 2010, du kan se den 7. marts. Det drejer sig fx om underholdsbidrag, børnebidrag og lejeindtægter.

Marts

Ejendomsvurdering: Den 1. marts kan du se ejendomsvurderingen for 2010 på skat.dk. Vurderingen vedrører primært erhvervsejendomme, herunder ubebyggede grunde, udlejningsejendomme og andelsboligejendomme.

Den foreløbige årsopgørelse; Du kan se din foreløbige årsopgørelse i din skattemappe fra den 7. marts, og du kan indtaste nye oplysninger og ændringer via TastSelv frem til og med den 17. marts. I denne periode vil du så danne en ny årsopgørelse med et nyt resultat, der "overskriver" din tidligere foreløbige årsopgørelse.

I samme periode vil SKAT også ændre din årsopgørelse, hvis SKAT modtager nye oplysninger fra din arbejdsgiver eller fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv.

Første årsopgørelse: Efter den 18. marts er resultatet af din første årsopgørelse "låst fast", og den får årsopgørelsesnummer 1. Du kan stadig ændre den, og når der kommer ændringer, enten fra dig selv eller fra SKAT, vil der blive dannet en ny årsopgørelse, med et nyt årsopgørelsesnummer. SKAT vil opdatere med nye oplysninger frem til den 1. maj 2011.

Oplysningskort: Nogle vil sammen med årsopgørelsen modtage et oplysningskort, som du kan bruge, hvis du har ændringer til din årsopgørelse og gerne vil give dem på papir. Hvis du ikke har modtaget et oplysningskort, kan du bestille et på telefon 70 10 10 70.

TastSelv telefon: Fra den 7. marts kan du indtaste oplysninger/ændringer til årsopgørelsen via TastSelv-telefon 70 10 10 70.

Servicemeddelelse: Er du ægtefælle til en person, der har en udvidet selvangivelse, vil du kunne se din servicemeddelelse i din Skattemappe i TastSelv fra den 7. marts. Her vil du kunne se de oplysninger, vi har for indkomståret 2010, og du kan indtaste ændringer og supplerende oplysninger.

Du vil først modtage en årsopgørelse, når vi har fået din ægtefælles oplysninger.

Udvidet selvangivelse: Har du en udvidet selvangivelse for 2010, kan du se den i din Skattemappe i TastSelv fra den 7. marts. Du kan også selvangive fra den 7. marts. Den udvidede selvangivelse på papir udsendes først ca. den 1. maj 2011, og papirudgaven sendes kun til dem, der ikke allerede har selvangivet.

Beregning af aktieavance: Du kan i TastSelv under Aktier og investeringsforeningsbeviser se de oplysninger, der er indberettet til SKAT. Det er også her, at du skal/kan supplere med oplysninger. Efter beregning kan du overføre resultatet til din årsopgørelse.

April

Årsopgørelsen på papir: Hvis du har tilvalgt papir via TastSelv, vil du få årsopgørelsen med posten i perioden primo april til den 24. april 2011.

Børneydelse for andet kvartal udbetales den 20. april (ungeydelse udbetales hver måned den 20).
Maj

Frist for årsopgørelsen: Den 1. maj er sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen for 2010.

Tilvalg af udvidet selvangivelse: Hvis du ønsker at få en udvidet selvangivelse for 2010, skal du give SKAT skriftlig besked om det senest den 1. maj 2011. Se adresser her.

Fra den 11. maj er det muligt at få genoptaget årsopgørelsen for 2010. Det vil sige, at hvis du fx har glemt en oplysning efter fristen, kan du via TastSelv på skat.dk oplyse den fra denne dato. Du skal da indtaste en begrundelse.

Juli

Restskat: Hvis du ikke har betalt restskat for 2010 senest den 1. juli, vil den blive opkrævet af SKAT. Der lægges da et procenttillæg til restskatten på 6,2 procent, og det er 2 procent mere end dag-til-dag renten.

3. juli er frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse, selvangivelse for begrænset skattepligt samt for udenlandsk indkomst og udenlandsk virksomhedsindkomst.

3. juli er frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter.

3. juli er frist for ægtefæller til personer med frist den 3. juli: Personer der er gift med en skatteyder, der har en af ovennævnte selvangivelser og således har frist den 3. juli, har også selv frist den 3. juli.

Børneydelse for tredje kvartal udbetales den 20. juli (ungeydelse udbetales hver måned den 20.)

Udvidet selvangivelse - efter fristen:
Hvis du har indtastet din selvangivelse for 2010 via TastSelv, men efter fristen opdager, at du har glemt en oplysning, kan du fra den 4. juli få genoptaget den (digital genoptagelse). Det vil sige, at du igen kan indtaste til selvangivelsen via Tastselv på skat.dk. Du skal give en begrundelse.

Hvis du ikke har selvangivet inden fristens udløb, kan du også gøre det fra denne dato - i TastSelv. Der beregnes dog et skattetillæg, med mindre du har søgt og har fået bevilget udsættelse.

September

Forskudsopgørelsen på papir: Ønsker du at modtage forskudsopgørelsen for 2012 på papir, skal du bestille den senest den 1. september - enten via TastSelv-telefon 70 10 10 70 eller via den slip, du har fået sammen med forskudsopgørelsen for 2011 (hvis du fik den på papir).

Restskat: Hvis du har restskat for 2010, og du ikke indbetaler den selv via "frivillig betaling" inden den 1. juli 2011, vil den del af skatten, der overstiger 18.300 kr. plus procenttillæg på 6,2 procent, blive opkrævet i tre rater med følgende indbetalingsdatoer: 20. september, 20. oktober og 21. november. Restskat under 18.300 kr. plus procenttillæg på 6,2 procent vil blive indregnet i din forskudsskat for 2012.

Oktober

Børneydelse for fjerde kvartal udbetales den 20. oktober (ungeydelse udbetales hver måned den 20.)

November
Forskud 2012: Din forskudsopgørelse for 2012 dannes og kan ses i din Skattemappe i TastSelv fra primo november 2011. De, der har tilvalgt den på papir inden den 1. september 2011, vil modtage den med posten i løbet af november. Oplysninger om fradrag og trækprocent vil fremgå af forskudsopgørelsen - og din arbejdsgiver får automatisk oplysningerne digitalt.
December

Forskud 2011: Til og med den 30. december kan du ændre forskudsopgørelsen for 2011 via TastSelv - på internet eller telefon.

Overskydende skat: Den 31. december er sidste frist for at anmode SKAT om tilbagebetaling af for meget betalt skat for 2011.

Restskat: Den 31. december er sidste frist for ubegrænset frivillig betaling af forventet restskat for 2011, hvor der ikke beregnes nogen former for renter eller tillæg.

Indbetaling til pensionsordning: Den 31. december er sidste frist for at indbetale til pension for at kunne fradrage det i indkomståret 2011. Hvis du selv foretager indbetalingen, skal du have en kvittering på, at indbetalingen er sket senest den 31. december.