Indholdsfortegnelse

Skattekalender 2009
Dato for offentliggørelse
20 Jan 2009 13:51
Serienummer
P nr. 44
Resumé

Frister og vigtige datoer i 2009 for opgørelser, restskat, TastSelv-services mv.

Hvad er nyt?
Kalenderen er rettet til med datoer og aktuelle begivenheder i 2009.
ISBN-nummer
978-87-7059-584-1
Vigtige datoer i 2009

Børnefamilieydelse udbetales den 20. januar. Læs om satserne her.

Dine personlige skatteoplysninger for 2008 kan fra 2. februar ses i din Skattemappe i TastSelv, det vil bl.a. sige årsopgørelser fra arbejdsgiver, banker, A-kasse mv. Du kan bestille dem på papir ved at ringe til 70 10 10 70.

Tidlig indberetning til årsopgørelsen: Via TastSelv på skat.dk kan du fra den 2. til og med den 19. februar indberette de indtægter og udgifter, som SKAT ikke kender og derfor heller ikke kan få med på den årsopgørelse for 2008, du får den 12. marts. Det drejer sig fx om befordringsfradrag, underholds- og børnebidrag, lejeindtægter og udbytte, gevinst og tab af værdipapirer.
Læs mere her.

Erhvervsejendomme blev vurderet pr. 1. oktober 2008, og meddelelse om vurderingen udsendes i februar 2009. Man kan se de nye vurderinger på skat.dk (under Ejendomsvurdering) fra marts 2009.

Årsopgørelsen for 2008 er klar i din Skattemappe på skat.dk. Fra denne dag kan du se åropgørelsen og indtaste oplysninger og ændringer til den. Ændrer du din årsopgørelse via TastSelv, kan du med det samme se resultatet af den ændrede årsopgørelse, og om du skal have udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat. 

Servicemeddelelse: Er du ægtefælle til en person, der har en udvidet selvangivelse, vil du kunne se din servicemeddelelse i din Skattemappe i TastSelv fra 12. marts. Her vil du kunne se de oplysninger, vi har for indkomståret 2008, og du kan indtaste ændringer og supplerende oplysninger. 

TastSelv telefon: Fra 12. marts kan du indtaste oplysninger/ændringer til årsopgørelsen via TastSelv-telefon 70 10 10 70.

Udvidet selvangivelse: Har du en udvidet selvangivelse for 2008 kan du se den i din Skattemappe i TastSelv fra den 12 marts. Den sendes med posten i ugerne herefter (til de, der ikke har fravalgt papir).

Beregning af aktieavance: Du kan bruge programmet Beregn aktier (for køb og salg af børsnoterede aktier, unoterede aktier og investeringsforeningsbeviser), i TastSelv på skat.dk.

Restskat: Sidste frist for at betale restskat for 2008 på over 40.000 kr., hvis du vil undgå at betale procenttillæg på 7 procent (kaldes frivillig indbetaling).
Læs mere her.

Årsopgørelsen på papir: Hvis du ikke via TastSelv har fravalgt papir, vil du få årsopgørelsen med posten i perioden 25. marts til 22. april 2009.  

Servicemeddelelsen på papir: Hvis du ikke via TastSelv har fravalgt papir, vil du få servicemeddelelsen med posten i perioden 25. marts til 22. april 2009.  
Du vil først modtage en årsopgørelse, når vi har fået din ægtefælles oplysninger.

Oplysningskort: Nogle vil sammen med årsopgørelsen og servicemeddelelsen modtage et såkaldt oplysningskort, som du kan udfylde, hvis du gerne vil indberette via papir. Hvis du ikke har modtaget et oplysningskort, kan du bestille et på telefon 70 10 10 70.

Børnefamilieydelse udbetales den 20. april.

Frist for årsopgørelsen: 3. maj er sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen for 2008.

Tilvalg af udvidet selvangivelse: Hvis du ønsker at få en udvidet selvangivelse for 2008, skal du give SKAT skriftlig besked om det senest 3. maj. 2009.
Se adresser her.

Frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse, selvangivelse for udenlandsk indkomst og selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst.

Frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter.

Frist for ægtefæller til personer med frist 1. juli: Personer, der er gift med en skatteyder, der har en af ovennævnte selvangivelser, og således har frist 1. juli, har også selv frist 1. juli.

Restskat: Sidste frist for at betale restskat for 2008 på op til 40.000 kr., hvis du vil undgå at betale procenttillæg på 7 procent (kaldes frivillig indbetaling).

Vurdering, erhvervsejendomme: Sidste frist for at klage over vurderingen af erhvervsejendomme, vurderet pr. 1. oktober 2008. 

Børnefamilieydelse udbetales den 20. juli.

Forskudsopgørelsen på papir: Ønsker du at modtage forskudsopgørelsen for 2010 på papir, skal du bestille det senest den 1. september - enten via TastSelv-telefon 70 10 10 70 eller via den slip, du har fået sammen med forskudsopgørelsen for 2009 (hvis du fik den på papir). 

Restskat: Hvis du har restskat for 2008, og du ikke indbetaler den selv via "frivillig indbetaling" inden den 1. juli 2009, vil den del af skatten, der overstiger 17.700 kr., blive opkrævet i tre rater med disse indbetalingsdatoer. De 17.700 kr. vil blive indregnet i din forskudsskat for 2010. Hele restskatten vil blive pålagt et procenttillæg på 7 procent.

Ejendomsvurdering: Private ejerboliger vurderes 1. oktober 2009. Denne vurdering vil gælde for 2009 og 2010 (under forudsætning af der ikke sker ændringer på ejendommen). Vurderingerne vil kunne ses på skat.dk (under Ejendomsvurdering) i foråret 2010.

Børnefamilieydelse udbetales den 20. oktober.

Forskud 2010: Din forskudsopgørelse for 2010 dannes og kan ses i din Skattemappe i TastSelv fra ca. 9. november 2009. De, der har tilvalgt den på papir inden 1. september 2009, vil modtage den med posten i løbet af november. Oplysninger om fradrag og trækprocent vil fremgå af forskudsopgørelsen - og din arbejdsgiver får oplysningerne automatisk, digitalt.

Forskud 2009: Til og med 30. december kan du ændre forskudsopgørelsen for 2009 via TastSelv - på internet eller telefon.

Overskydende skat: 31. december er sidste frist for at anmode SKAT om tilbagebetaling af for meget betalt skat for 2009.

Restskat: 31. december er sidste frist for ubegrænset frivillig indbetaling af forventet restskat for 2009, hvor der ikke beregnes nogen former for tillæg.

Indbetaling til pensionsordning: 31. december er sidste frist for at indbetale til pension for at kunne fradrage det i indkomståret 2009. Hvis du selv foretager indbetalingen, skal du have en kvittering på, at indbetalingen er sket senest den 31. december.