Indholdsfortegnelse

Skattekalender 2008
Dato for offentliggørelse
15 Jan 2008 08:07
Serienummer
P nr. 44
Resumé

Frister og vigtige datoer i 2008 for indkomstskatter, restskat, TastSelv-services mv.

Hvad er nyt?
Opdateret med datoerne for 2008 - for frister, udsendelser, TastSelv-services med mere.
ISBN-nummer
978-87-7059-318-2
Vigtige datoer i 2008

Tidlig indberetning til årsopgørelsen: Via TastSelv på skat.dk kan du fra den 1. til den 18. februar kl. 9.00 indberette de indtægter og udgifter, som SKAT ikke kender og derfor heller ikke kan få med på den årsopgørelse for 2007, der sendes ud fra 10. marts. Det drejer sig fx om befordringsfradrag, gaver til godkendte foreninger og underholds- og børnebidrag.

Dine personlige skatteoplysninger for 2007 kan fra 1. februar ses i din Skattemappe, det vil bl.a. sige årsopgørelser fra arbejdsgiver, banker, A-kasse mv. Du kan bestille dem på papir ved at ringe til 70 10 10 70.

Årsopgørelsen for 2007 udsendes fra 10. marts til 15. april til alle, der ikke modtager en udvidet selvangivelse (eller er ægtefælle til en, der modtager en sådan). Alle får i år udsendt den første årsopgørelse på papir - også selvom de tidligere har fravalgt dette i TastSelv.

Servicemeddelelse: Er du ægtefælle til en person, der har en udvidet selvangivelse, vil du modtage en servicemeddelelse - også i perioden 10. marts til 15. april. Her vil du kunne se de oplysninger, vi har om dig for indkomståret 2007. Du vil ikke modtage en årsopgørelse, før vi har din ægtefælles oplysninger.

Oplysningskort: Nogle vil sammen med årsopgørelsen og servicemeddelelsen modtage et nyt "oplysningskort". På oplysningskortet kan du oplyse om tal, der mangler eller er forkerte på årsopgørelsen/servicemeddelelsen. Hvis du ikke har modtaget et oplysningskort, er det fordi vi forventer at vi allerede har alle nødvendige oplysninger. Men hvis du har noget at oplyse eller ændre, kan du bestille et oplysningskort på telefon 70 10 10 70. Alle kan desuden - som altid - indtaste tallene via TastSelv på skat.dk.

Brug TastSelv på skat.dk: Fra 10. marts kl. 9.00 kan du se din årsopgørelse i din Skattemappe i TastSelv. Du kan indtaste eventuelle rettelser/tilføjelser, og du kan med det samme se resultatet af den ændrede årsopgørelse, og om du skal have udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat. 
Efterfølgende kan du selv udskrive din årsopgørelse fra Skattemappen. 

TastSelv telefon: Fra 10. marts kan du indtaste oplysninger til årsopgørelsen via telefon 70 10 10 70.

Beregningsprogram, aktieavance: En opdateret version af Beregn aktier for børsnoterede aktier, unoterede aktier og investeringsforeningsbeviser åbner den 10. marts 2008.

Ejendomsvurdering: Private ejerboliger blev vurderet i oktober 2007. Du kan se ejendommens vurdering på din årsopgørelse. Efter 15. april kan du se vurderingerne på www.vurdering.skat.dk.

Restskat: Sidste frist for at betale restskat for 2007 på over 40.000 kr., hvis du vil undgå at betale procenttillægget på 7 pct. Du skal dog altid betale et rentetillæg på 2 pct. af restskat over 40.000 kr., der betales efter indkomstårets udløb.

Frist for årsopgørelsen: 1. maj er sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen. Du kan benytte TastSelv indtil den 2. maj kl. 9.00 

Tilvalg af udvidet selvangivelse: Hvis du ønsker at få en udvidet selvangivelse for 2007, skal du give SKAT skriftlig besked om det senest 1. maj. 2008.

Frist for udvidet selvangivelse, selvangivelse for udenlandsk indkomst og selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst.

Frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter.

Frist for ægtefæller til personer med frist 1. juli: Personer, der er gift med en skatteyder, der har en af ovennævnte selvangivelser, og således har frist 1. juli, har også selv frist 1. juli.

Restskat: Sidste frist for at betale restskat for 2007 på op til 40.000 kr., hvis du vil undgå at betale procenttillægget på 7 pct.

Ejendomsvurdering: Sidste frist for at klage over vurderingen af ejendomme, der er vurderet pr. 1. oktober 2007.

Restskat: Hvis du ikke har indbetalt din restskat for 2007, vil den del af skatten, der overstiger 17.300 kr., blive opkrævet i tre rater med disse indbetalingsdatoer. De 17.300 kr. vil blive indregnet i din forskudsskat for 2009. Hele restskatten vil blive pålagt et procenttillæg på 7 pct.

Erhvervsejendomme skal næste gang vurderes pr. 1. oktober 2008 (blev sidst vurderet i 2006). Meddelelse om de nye vurderinger udsendes i februar 2009.

Forskud 2009: Din forskudsopgørelse for 2009 dannes og kan ses i din Skattemappe i TastSelv fra ca. 5. november. De, der har tilvalgt den på papir inden 1. september 2008, vil modtage den med posten i løbet af november. Der dannes og udskrives ikke et egentligt skattekort, men oplysninger om fradrag og trækprocent vil fremgå af forskudsopgørelsen - og din arbejdsgiver får dem automatisk, digitalt.

TastSelv - Beregn befordringsfradrag: Ny, opdateret version åbner medio december.

Forskud 2008: Til og med 30. december kan du ændre forskudsopgørelsen for 2008 via TastSelv - på internet eller telefon.

Overskydende skat: Sidste frist for at anmode SKAT om tilbagebetaling af for meget betalt skat for 2008.

Restskat: Sidste frist for ubegrænset frivillig indbetaling af forventet restskat for 2008, hvor der ikke beregnes nogen former for tillæg.

Indbetaling til pensionsordning: Sidste frist for at indbetale til pension for at kunne fradrage det i indkomståret 2008. Hvis du selv foretager indbetalingen, skal du have en kvittering på, at indbetalingen er sket senest den 31. december.