Skattesatser; bundgrænser, procenter og fradrag
Indholdsfortegnelse
Skattesatser; bundgrænser, procenter og fradrag
     Skattesatser for 2008 og 2009

Dato for offentliggørelse
12 Jan 2009 13:19
Serienummer
P nr. 08
Resumé
Denne pjece oplyser om de aktuelle satser for de mest almindelige fradrag i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst eller ved udbetaling af skattefri godtgørelser; befordringsfradrag, jubilæumsgratiale osv.
Hvad er nyt?
Pjecen er opdateret med de nye satser for 2009. Den trykte pjece vil ligge klar primo februar 09.
ISBN-nummer
978-87-7059-562-9
Skattesatser for 2008 og 2009

Skat 

År 2008

År 2009

Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Særlig pensionsopsparing 0 pct. 0 pct.
Sundhedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 41.000 kr. 42.900 kr.
Personfradrag (under 18 år) 30.600 kr. 32.200 kr.
Bundskat 5,48 pct. 5,04 pct.
Mellemskat 6 pct. 6 pct.
Bundgrænse for mellemskat

279.800 kr.

347.200 kr.

Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat 335.800 kr. 347.200 kr.
Skatteloft 

59 pct.

59 pct.
Grænse for indregning af restskat 17.700 kr. 18.300 kr.
Progressionsgrænse for aktieindkomst
Laveste
Højeste


46.700 kr.
102.600 kr.


48.300 kr.
106.100 kr.

Skattesats for aktieindkomst
- laveste trin
- mellemste trin
- øverste trin


28 pct.
43 pct.
45 pct.


28 pct.
43 pct.
45 pct.

Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 kr. 8.000 kr.
Maksimumgrænse for fradrag for kapitalpension

44.500 kr.

46.000 kr.

Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag

5.400 kr.

5.500 kr.

Maks. beskæftigelsesfradrag

12.300 kr.

13.600 kr.
     
Personalegoder 

 År 2008

 År 2009

Bagatelgrænse for visse personalegoder

 5.400 kr.

 5.500 kr.

Værdi af fri bil

25/20 pct.

25/20 pct.

Værdi af fri telefon

3.000 kr.

3.000 kr.

Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22 - 34)

0,5 pct.
pr. uge

0,5 pct.
pr. uge

Værdi af fri sommerbolig (andre uger) 

0,25 pct.
pr. uge

0,25 pct.
pr. uge

     
Kost og logi på rejse

År 2008

År 2009

Kostgodtgørelse for turistchauffører:    
 - pr. døgn ved rejse i Danmark 75 kr. 75 kr.
 - pr. døgn ved rejse i udlandet 150 kr. 150 kr.
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 440 kr. 455 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn 189 kr. 195 kr.
     
Ejendom

År 2008

År 2009

Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
Kommunal ejendomsværdiskat
(ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)
1 pct. 1 pct.
Kommunal ejendomsværdiskat
(ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)
3 pct. 3 pct.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus
(40 pct.-reglen)

 7.000 kr.

 7.000 kr.

Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige

    168.900 kr.

   174.600 kr.

Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar

 259.800 kr.

 268.600 kr.

     
Befordring

 År 2008

 År 2009

Indtægtsgrænse for 25 pct. tillæg til befordringsfradrag

240.500 kr.

248.700 kr.

Befordringsfradrag hjem-arbejde    
- de første 24 km intet fradrag intet fradrag
- 25 - 100 km 183 øre/km 190 øre/km
- over 100 km 92 øre/km 95 øre/km
- over 100 km i visse udkantskommuner

183 øre/km

190 øre/km

     
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:    
- med bil/motorcykel

50 kr.

50 kr.

- med kollektiv trafik

 8 kr.

 8 kr.

Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:    
- med bil/motorcykel

 90 kr.

 90 kr.

- med kollektiv trafik

 15 kr.

 15 kr.

     
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse    
- kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år

347 øre/km

356 øre/km

- kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år 183 øre/km

190 øre/km

- kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert

40 øre/km

40 øre/km

     
Børn

 År 2008

 År 2009

Børnefamilieydelse pr. år:    
- Babyydelse 0-2 årige 

14.156 kr.

 16.428 kr.

- Småbørnsydelse 3-6 årige 

 12.792 kr.

13.004 kr.

- Børneydelse 7-17 årige 

 10.064 kr.

10.232 kr.

Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg) 

12.756 kr.

13.535 kr.

     
Gaver 

 År 2008

 År 2009

Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede

56.800 kr.

58.700 kr.

Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn

19.800 kr.

20.500 kr.